Address

Rruga Rr. "Hysni Gërbolli", Zona Kadastrale 8310, kati 1, Tiranë, Shqipëri.

Contact Us

(+355) 68 20 73 409
info@ssis.org.al

Hours

M-F: 9:00 - 17:00
S-S: Closed

Follow us