Shoqata Shqiptare e lnxhinierise Sizmike (SSIS-AAEE) duke analizuar situaten aktuale te pasojave te termeteve dhe nevojat per rindertim dhe ndertime cilesore shpreh qendrimin dhe gatishmerine, ne
perputhje me qellimin e themelimit te saj, ne kete dokument

Adresa

Rruga Rr. "Hysni Gërbolli", Zona Kadastrale 8310, kati 1, Tiranë, Shqipëri.

Na Kontaktoni

(+355) 68 20 73 409
info@ssis.org.al

Oraret

H-P: 9:00 - 17:00
Sh-D: Mbyllur

Na Ndiqni